Prevod dokumenata i ostalih tekstova

Sudski tumač za švedski jezik radi prevod dokumenata i ostalih tekstova
sa švedskog na srpski jezik i sa srpskog na švedski jezik, prevodi sa overom i prevodi bez overe.
Prevode šaljemo i u unutrašnjost putem brze pošte.

 • Mihajlo Špadijer
 • sudski tumač-prevodilac za švedski jezik
 • Prevode šaljemo i u unutrašnjost putem brze pošte
sudski-tumač-prevodilac-za-švedski

Prevod i overa:

 • ugovora
 • sertifikata
 • ličnih dokumenata
 • ovlašćenja i punomoćja
 • policijskih izveštaja
 • svedočanstva i diploma
 • lekarskih nalaza
 • raznih potvrda

sudski-tumač-prevodilac-švedski

Brzo, tačno i povoljno.

sudski-tumač-i-prevodilac-švedski

Prevode šaljemo i u unutrašnjost putem brze pošte.

Mihajlo Špadijer
sudski tumač i prevodilac
za švedski jezik

Telefon: 062/876-00-24, 064/142-36-85 Email: roalm70@yahoo.com